Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vyslankyňa730 SGWaAP
0.483veľvyslankyňa9788 SGWaAP
0.551predstaviteľka19108 SGWaAP
0.577ambasádorka4007 SGWaAP
0.617vyslanec22433 SGWaAP
0.650radkyňa2075 SGWaAP
0.656Riceová2535 SGWaAP
0.661diplomatka2047 SGWaAP
0.664šéfka46519 SGWaAP
0.666prezidentka33376 SGWaAP
0.684námestníčka6621 SGWaAP
0.684generálna_tajomníčka1053 SGWaAP
0.685podporovateľka879 SGWaAP
0.697komisárka12277 SGWaAP
0.704vodkyňa2209 SGWaAP
0.704Anne21685 SGWaAP
0.706zakladateľka14011 SGWaAP
0.706zástupkyňa46643 SGWaAP