Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vyslanectvo2261 SGWaAP
0.444veľvyslanectvo48132 SGWaAP
0.458vojenský_atašé638 SGWaAP
0.504konzulát9864 SGWaAP
0.519konzul8987 SGWaAP
0.554vojenské_veliteľstvo1007 SGWaAP
0.559americké_veľvyslanectvo3396 SGWaAP
0.571zastupiteľský_úrad10025 SGWaAP
0.589Veľvyslanectvo6028 SGWaAP
0.599vojenský_pridelenec882 SGWaAP
0.607veľvyslanecký563 SGWaAP
0.617konzulárne_oddelenie757 SGWaAP
0.620Generálny_konzulát1091 SGWaAP
0.620generálny_konzul2300 SGWaAP
0.623nuncius3108 SGWaAP
0.625ambasáda25370 SGWaAP
0.625atašé2297 SGWaAP
0.626veliteľstvo20062 SGWaAP
0.628žandárstvo1179 SGWaAP
0.633konzulárny4333 SGWaAP
0.634pridelenec1774 SGWaAP
0.634povereníctvo4595 SGWaAP
0.635ríšske1289 SGWaAP
0.636tlačový_atašé576 SGWaAP
0.638diplomatická_misia4255 SGWaAP
0.645pápežský_nuncius793 SGWaAP
0.652povereník3853 SGWaAP
0.654deputácia1477 SGWaAP
0.658emisár1781 SGWaAP
0.664vyslanec22433 SGWaAP
0.665policajné_riaditeľstvo3521 SGWaAP
0.666depeša3185 SGWaAP
0.669okupačné_vojsko2009 SGWaAP
0.669vojsko112561 SGWaAP
0.672komisariát1840 SGWaAP
0.673Eduard_Beneš952 SGWaAP
0.674gestapo6635 SGWaAP
0.675styčný_dôstojník1334 SGWaAP
0.676Zastupiteľský674 SGWaAP
0.678veľvyslanec80646 SGWaAP