Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vyslanec22433 SGWaAP
0.345emisár1781 SGWaAP
0.438poverenec1459 SGWaAP
0.505veľvyslanec80646 SGWaAP
0.513konzul8987 SGWaAP
0.550miestodržiteľ4755 SGWaAP
0.558legát2604 SGWaAP
0.559zmocnenec2265 SGWaAP
0.561generálny_tajomník32788 SGWaAP
0.563nuncius3108 SGWaAP
0.566diplomat51067 SGWaAP
0.604pápežský_legát1621 SGWaAP
0.614komisár65708 SGWaAP
0.615delegácia72321 SGWaAP
0.615vrchný_veliteľ3017 SGWaAP
0.616arcibiskup91698 SGWaAP
0.617vyslankyňa730 SGWaAP
0.626generálny_konzul2300 SGWaAP
0.626patriarcha18671 SGWaAP
0.632pápežský_nuncius793 SGWaAP
0.634prímas2456 SGWaAP
0.635vojenský_atašé638 SGWaAP
0.637biskup286883 SGWaAP
0.639pobočník5127 SGWaAP
0.640parlamentár637 SGWaAP