Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vysielanie162323 SGWaAP
0.315televízne_vysielanie15606 SGWaAP
0.320rozhlasové_vysielanie6820 SGWaAP
0.458satelitné_vysielanie1661 SGWaAP
0.487RTVS77502 SGWaAP
0.488rozhlasové10566 SGWaAP
0.504vysielať125253 SGWaAP
0.505digitálne_vysielanie5499 SGWaAP
0.521spravodajstvo100531 SGWaAP
0.525retransmisia12323 SGWaAP
0.526vysielací14853 SGWaAP
0.532rádio179620 SGWaAP
0.535vysielacia8996 SGWaAP
0.548televízia481207 SGWaAP
0.549TV_Lux2657 SGWaAP
0.559STV130619 SGWaAP
0.565publicistická_relácia2095 SGWaAP
0.566odvysielať29098 SGWaAP
0.570verejnoprávna_televízia15780 SGWaAP
0.573nevysielať5642 SGWaAP