Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vysťahovalectvo4104 SGWaAP
0.535vysťahovalecká563 SGWaAP
0.547emigrácia17801 SGWaAP
0.576židovské_obyvateľstvo3050 SGWaAP
0.590národnostný_útlak1043 SGWaAP
0.591vysťahovalec4080 SGWaAP
0.595osídľovanie4919 SGWaAP
0.623industrializácia5929 SGWaAP
0.637emigračná757 SGWaAP
0.639maďarizácia6848 SGWaAP
0.650prisťahovalectvo6022 SGWaAP
0.652povojnové9881 SGWaAP
0.653robotnícke_hnutie3336 SGWaAP
0.660medzivojnové_obdobie9416 SGWaAP
0.666národné_obrodenie4075 SGWaAP
0.669robotníctvo2082 SGWaAP
0.669turecký_vpád1141 SGWaAP
0.670deportácia13952 SGWaAP