Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vysťahovalecká563 SGWaAP
0.384emigračná757 SGWaAP
0.530emigrantská841 SGWaAP
0.535vysťahovalectvo4104 SGWaAP
0.555vysťahovalec4080 SGWaAP
0.564emigrácia17801 SGWaAP
0.626repatriant520 SGWaAP
0.645prisťahovalecká2371 SGWaAP
0.649kolonizačná923 SGWaAP
0.669presídlenec2715 SGWaAP
0.671povojnová13628 SGWaAP
0.679medzivojnové_obdobie9416 SGWaAP
0.688krajanská2887 SGWaAP
0.689banát1545 SGWaAP
0.690cholerová522 SGWaAP
0.691utečenecká3814 SGWaAP
0.698Banát1069 SGWaAP
0.708emigrant16551 SGWaAP
0.710reslovakizácia568 SGWaAP