Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vysťahovalec4080 SGWaAP
0.390emigrant16551 SGWaAP
0.437exulant1988 SGWaAP
0.446presídlenec2715 SGWaAP
0.497repatriant520 SGWaAP
0.532prisťahovalec30190 SGWaAP
0.536osídlenec771 SGWaAP
0.537kolonista6897 SGWaAP
0.555vysťahovalecká563 SGWaAP
0.564vyhnanec4881 SGWaAP
0.566usadlík2354 SGWaAP
0.588misionár39299 SGWaAP
0.591vysťahovalectvo4104 SGWaAP
0.608emigrácia17801 SGWaAP
0.627osadník15645 SGWaAP
0.630novousadlík914 SGWaAP
0.641gastarbeiter1216 SGWaAP
0.644pútnik63471 SGWaAP
0.646kočovník4068 SGWaAP
0.646roľník41912 SGWaAP
0.656plátenník1062 SGWaAP