Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vysídliť771 SGWaAP
0.369deportovať5456 SGWaAP
0.449vysťahovať17673 SGWaAP
0.463presídliť5235 SGWaAP
0.520internovať1333 SGWaAP
0.540vyvraždiť5610 SGWaAP
0.545presídľovať411 SGWaAP
0.559odvliecť11424 SGWaAP
0.564vysťahovanie10145 SGWaAP
0.567deportácia13952 SGWaAP
0.589povraždiť3365 SGWaAP
0.590presídlenec2715 SGWaAP
0.593emigrovať19070 SGWaAP
0.595reslovakizácia568 SGWaAP
0.596vyhostiť5726 SGWaAP
0.604repatriant520 SGWaAP