Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vyrvať2313 SGWaAP
0.415vytrhnúť54101 SGWaAP
0.469vydrapiť487 SGWaAP
0.542vypudiť4031 SGWaAP
0.547zahlušiť1722 SGWaAP
0.548odťať4004 SGWaAP
0.548vyslobodiť29971 SGWaAP
0.548zahrdúsiť1438 SGWaAP
0.560vyšklbnúť992 SGWaAP
0.561rozdupať1343 SGWaAP
0.570urvať2312 SGWaAP
0.575znivočiť895 SGWaAP
0.577rozťať1943 SGWaAP
0.577vyšmyknúť4946 SGWaAP
0.578zadláviť545 SGWaAP
0.581zmárniť1982 SGWaAP
0.583skántriť1161 SGWaAP
0.584rozmliaždiť1823 SGWaAP
0.584odvaliť2110 SGWaAP
0.587lapiť4081 SGWaAP
0.590vyhnať55349 SGWaAP
0.590vycicať1326 SGWaAP
0.596prebodnúť7555 SGWaAP
0.596vyprostiť851 SGWaAP
0.596preseknúť1794 SGWaAP