Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vyrozprávať30955 SGWaAP
0.222rozpovedať14647 SGWaAP
0.453porozprávať171015 SGWaAP
0.495rozprávať540809 SGWaAP
0.510dorozprávať1348 SGWaAP
0.530zdôveriť19269 SGWaAP
0.546príbeh990174 SGWaAP
0.600vyžalovať2485 SGWaAP
0.603pozhovárať20306 SGWaAP
0.616vyjaviť5697 SGWaAP
0.619rozrozprávať1672 SGWaAP
0.619vylíčiť1348 SGWaAP
0.630farbisto1679 SGWaAP
0.641pohovoriť13059 SGWaAP
0.643vyprávať3366 SGWaAP
0.646zdôverovať4245 SGWaAP
0.650rozprávanie121003 SGWaAP
0.664narozprávať4191 SGWaAP
0.666zreprodukovať1486 SGWaAP