Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vypuknutie25496 SGWaAP
0.403prepuknutie6686 SGWaAP
0.607svetová_vojna223133 SGWaAP
0.628vojna656840 SGWaAP
0.628vypuknúť47271 SGWaAP
0.637povstanie74043 SGWaAP
0.648vojnový_konflikt10783 SGWaAP
0.659rozpútanie2770 SGWaAP
0.659epidémia35751 SGWaAP
0.660epidémia_cholera1258 SGWaAP
0.661prepuknúť18089 SGWaAP
0.682kríza489618 SGWaAP
0.689potlačenie_povstanie1490 SGWaAP
0.690hladomor10272 SGWaAP
0.694ozbrojené_povstanie1442 SGWaAP
0.701eskalácia5294 SGWaAP
0.703boľševická_revolúcia1283 SGWaAP
0.713nevypuknúť1129 SGWaAP
0.723ozbrojený_konflikt8417 SGWaAP
0.723cholera8524 SGWaAP
0.728invázia35802 SGWaAP