Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vyplieniť3979 SGWaAP
0.214vydrancovať1131 SGWaAP
0.240spustošiť3884 SGWaAP
0.261vyrabovať3368 SGWaAP
0.322plieniť3312 SGWaAP
0.452pustošiť2904 SGWaAP
0.468obľahnúť715 SGWaAP
0.492dobyť31408 SGWaAP
0.496zmasakrovať2481 SGWaAP
0.504znivočiť895 SGWaAP
0.513rabovať4791 SGWaAP
0.513obliehať5149 SGWaAP
0.524obkľúčiť8707 SGWaAP
0.527zajať17353 SGWaAP
0.531ulúpiť1495 SGWaAP
0.547pozabíjať7330 SGWaAP
0.550vyvraždiť5610 SGWaAP
0.551povraždiť3365 SGWaAP
0.552opevniť2628 SGWaAP
0.565rozprášiť3793 SGWaAP