Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vypísanie_referendum2638 SGWaAP
0.448petičná_akcia5978 SGWaAP
0.487petícia98291 SGWaAP
0.497referendum158738 SGWaAP
0.499petičná1244 SGWaAP
0.515plebiscit4668 SGWaAP
0.517všeľudové_hlasovanie1105 SGWaAP
0.521vypísanie_predčasná1067 SGWaAP
0.550zvolanie_mimoriadna1778 SGWaAP
0.596euroústava3681 SGWaAP
0.600vyslovenie_nedôvera5346 SGWaAP
0.614Referendum1307 SGWaAP
0.616predčasná_voľba25726 SGWaAP
0.620predčasná_parlamentná6755 SGWaAP
0.639ratifikácia12980 SGWaAP
0.644petičný976 SGWaAP
0.646petičný_hárok5595 SGWaAP
0.651petičný_výbor11134 SGWaAP
0.651Petícia1532 SGWaAP
0.653opätovná_kandidatúra989 SGWaAP
0.664trestnoprávna_imunita1423 SGWaAP
0.667zvolanie_mimoriadne1464 SGWaAP
0.670Lisabonský_zmluva8067 SGWaAP