Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vymenovaná9081 SGWaAP
0.461menovaná18369 SGWaAP
0.545vymenovaný24904 SGWaAP
0.587vymenované2007 SGWaAP
0.623menovať48167 SGWaAP
0.626uvedená492168 SGWaAP
0.642spomenutá50563 SGWaAP
0.652vymenúvať16958 SGWaAP
0.681vymenovávať2943 SGWaAP
0.682vymenovať86671 SGWaAP
0.684odvolaná2856 SGWaAP
0.693ustanovená36922 SGWaAP
0.721spomínaná184196 SGWaAP
0.725volená7093 SGWaAP
0.727zvolená51255 SGWaAP
0.735zastúpená32163 SGWaAP
0.736taxatívne4317 SGWaAP
0.737zaradená46440 SGWaAP
0.738vymenovanie36935 SGWaAP
0.738opísaná19702 SGWaAP
0.740udelená31409 SGWaAP
0.752popísaná21119 SGWaAP
0.754menovaný62047 SGWaAP
0.756citovaná10244 SGWaAP