Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vykynožiť2104 SGWaAP
0.231vyhubiť6699 SGWaAP
0.271vyničiť699 SGWaAP
0.281vykántriť531 SGWaAP
0.409vykoreniť3457 SGWaAP
0.470skántriť1161 SGWaAP
0.471zahubiť6621 SGWaAP
0.493znivočiť895 SGWaAP
0.495zotročiť3718 SGWaAP
0.497kynožiť565 SGWaAP
0.517vyvraždiť5610 SGWaAP
0.523zdecimovať2169 SGWaAP
0.528nevyhubiť543 SGWaAP
0.534pozabíjať7330 SGWaAP
0.551vykapať1034 SGWaAP
0.560rozvrátiť4773 SGWaAP
0.564požrať2079 SGWaAP
0.567zlikvidovať66459 SGWaAP
0.572vyplieniť3979 SGWaAP
0.573kántriť825 SGWaAP
0.576vyhnať55349 SGWaAP
0.577zničiť199150 SGWaAP