Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vykorisťovateľský426 SGWaAP
0.369kapitalistický11913 SGWaAP
0.445vykorisťovateľ2066 SGWaAP
0.469vykorisťovateľská655 SGWaAP
0.485korporatívny1027 SGWaAP
0.504buržoázny4038 SGWaAP
0.506kolektivistický424 SGWaAP
0.513etatistický443 SGWaAP
0.527otrokársky1290 SGWaAP
0.539proletariát6763 SGWaAP
0.540zločinný3119 SGWaAP
0.542rovnostársky702 SGWaAP
0.548kapitalista14057 SGWaAP
0.551kapitalizmus65672 SGWaAP
0.560imperialistický1731 SGWaAP
0.567ľudovodemokratický746 SGWaAP
0.568vykorisťovaný2444 SGWaAP
0.570diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.571veľkokapitál675 SGWaAP
0.574antidemokratický434 SGWaAP
0.577totalitný9859 SGWaAP
0.581socialistický34296 SGWaAP
0.587vykorisťovaná700 SGWaAP