Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vykorisťovateľská655 SGWaAP
0.441kapitalistická11577 SGWaAP
0.452vykorisťovaná700 SGWaAP
0.469vykorisťovateľský426 SGWaAP
0.472vykorisťovateľ2066 SGWaAP
0.475buržoázna6997 SGWaAP
0.512proletariát6763 SGWaAP
0.520buržoázia8590 SGWaAP
0.528vykorisťovaný2444 SGWaAP
0.540feudálna3953 SGWaAP
0.544imperialistická2821 SGWaAP
0.554diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.560kolektivistická547 SGWaAP
0.565rovnostárska689 SGWaAP
0.565námezdný876 SGWaAP
0.565otrokárska1666 SGWaAP
0.571beztriedna1089 SGWaAP
0.585námezdná645 SGWaAP
0.586kapitalistický11913 SGWaAP
0.590vládnuca_elita1581 SGWaAP
0.594buržoázny4038 SGWaAP
0.601robotnícka20481 SGWaAP
0.605rovnostárstvo1439 SGWaAP