Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vykorisťovateľ2066 SGWaAP
0.276kapitalista14057 SGWaAP
0.350buržuj1376 SGWaAP
0.367otrokár4337 SGWaAP
0.396proletariát6763 SGWaAP
0.407vykorisťovať3211 SGWaAP
0.408proletár3082 SGWaAP
0.431vykorisťovaný2444 SGWaAP
0.445vykorisťovateľský426 SGWaAP
0.463príživník3989 SGWaAP
0.472vykorisťovateľská655 SGWaAP
0.480veľkokapitál675 SGWaAP
0.484námezdný876 SGWaAP
0.487utláčateľ2057 SGWaAP
0.505imperialista2426 SGWaAP
0.511kapitalistický11913 SGWaAP
0.512buržoázia8590 SGWaAP
0.517vykorisťovaná700 SGWaAP
0.517mocipán3754 SGWaAP
0.518fabrikant828 SGWaAP
0.520feudál3083 SGWaAP
0.520zbohatlík6234 SGWaAP
0.531nevoľník3117 SGWaAP