Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vykorisťovaná700 SGWaAP
0.361vykorisťovaný2444 SGWaAP
0.452vykorisťovateľská655 SGWaAP
0.517vykorisťovateľ2066 SGWaAP
0.548vykorisťovať3211 SGWaAP
0.551proletariát6763 SGWaAP
0.554námezdná645 SGWaAP
0.569námezdný876 SGWaAP
0.578privilegovaná4105 SGWaAP
0.587vykorisťovateľský426 SGWaAP
0.600nevzdelaná1651 SGWaAP
0.601buržoázia8590 SGWaAP
0.610diskriminovaná2730 SGWaAP
0.615proletár3082 SGWaAP
0.618bezprávna417 SGWaAP
0.623kapitalistická11577 SGWaAP
0.623majetná2040 SGWaAP
0.628robotnícka20481 SGWaAP
0.635utláčanie4757 SGWaAP