Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vykorisťovať3211 SGWaAP
0.339zotročovať3071 SGWaAP
0.372zdierať3587 SGWaAP
0.406vykorisťovaný2444 SGWaAP
0.407vykorisťovateľ2066 SGWaAP
0.415ožobračovať1110 SGWaAP
0.441okrádať16062 SGWaAP
0.455otrokár4337 SGWaAP
0.467kapitalista14057 SGWaAP
0.468zotročiť3718 SGWaAP
0.479otročiť1538 SGWaAP
0.485bohatnúť6088 SGWaAP
0.521drancovať3079 SGWaAP
0.527utláčať5316 SGWaAP
0.537tyranizovať1243 SGWaAP
0.548vykorisťovaná700 SGWaAP
0.552ponižovať12193 SGWaAP
0.562chamtivý4371 SGWaAP
0.562korumpovať3280 SGWaAP
0.568vyciciavať2818 SGWaAP
0.575chudobnieť1017 SGWaAP
0.580zastrašovať5752 SGWaAP
0.583otrok66954 SGWaAP