Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vykopávka11150 SGWaAP
0.153archeologická_vykopávka2421 SGWaAP
0.401archeológ35656 SGWaAP
0.408archeologický17848 SGWaAP
0.425archeologický_výskum16922 SGWaAP
0.430archeologická9248 SGWaAP
0.437archeologický_nález11565 SGWaAP
0.463archeologická_lokalita3685 SGWaAP
0.475archeologické_nálezisko4338 SGWaAP
0.557archeologicky1455 SGWaAP
0.558hrobka38217 SGWaAP
0.563egyptská_pyramída1553 SGWaAP
0.563nálezisko18453 SGWaAP
0.570fosília6201 SGWaAP
0.573Archeologický1046 SGWaAP
0.575archeologické2871 SGWaAP
0.578Gíza3002 SGWaAP
0.580kostrový_pozostatok1247 SGWaAP
0.581neolitické680 SGWaAP
0.581archeologické_múzeum3917 SGWaAP
0.582skamenelina5797 SGWaAP
0.582ruina32789 SGWaAP