Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vykĺznuť9053 SGWaAP
0.347vyšmyknúť4946 SGWaAP
0.470vyvliecť4737 SGWaAP
0.471vkĺznuť12274 SGWaAP
0.502vystrčiť13133 SGWaAP
0.514zošmyknúť3858 SGWaAP
0.518zošuchnúť2809 SGWaAP
0.519vytrhnúť54101 SGWaAP
0.520prekĺznuť5806 SGWaAP
0.523vyšklbnúť992 SGWaAP
0.527vytiahnuť247268 SGWaAP
0.537schmatnúť22306 SGWaAP
0.537vysotiť741 SGWaAP
0.539nevykĺznuť574 SGWaAP
0.543vydrať5100 SGWaAP
0.546vytisnúť2331 SGWaAP
0.548vykrútiť9154 SGWaAP
0.556prešmyknúť4941 SGWaAP
0.559vykotúľať1367 SGWaAP
0.581vyletieť44628 SGWaAP
0.586striasť22894 SGWaAP
0.587ubziknúť1087 SGWaAP
0.589schytiť14859 SGWaAP
0.593zdrapnúť1836 SGWaAP
0.594skotúľať4030 SGWaAP