Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vyjaviť5697 SGWaAP
0.476vyjavovať1391 SGWaAP
0.545nevyjaviť404 SGWaAP
0.562zjaviť106503 SGWaAP
0.568zjavovať28107 SGWaAP
0.581rozpovedať14647 SGWaAP
0.615zastrieť5981 SGWaAP
0.616vyrozprávať30955 SGWaAP
0.631odkryť27147 SGWaAP
0.640vyzradiť5368 SGWaAP
0.646zvestovať21576 SGWaAP
0.648osvietiť11323 SGWaAP
0.651vylíčiť1348 SGWaAP
0.652zvedieť2615 SGWaAP
0.652rozpamätať7544 SGWaAP
0.654nezatajiť1170 SGWaAP
0.658vytušiť10893 SGWaAP
0.662predostierať2767 SGWaAP
0.666predostrieť15145 SGWaAP
0.667rozpomenúť3112 SGWaAP
0.669zahmliť3742 SGWaAP
0.669uzrieť17157 SGWaAP
0.670vnukať885 SGWaAP