Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vyhubiť6699 SGWaAP
0.231vykynožiť2104 SGWaAP
0.316zahubiť6621 SGWaAP
0.342vyničiť699 SGWaAP
0.397vykántriť531 SGWaAP
0.462vyhynúť7432 SGWaAP
0.463nevyhubiť543 SGWaAP
0.490zničiť199150 SGWaAP
0.507vyvraždiť5610 SGWaAP
0.525zotročiť3718 SGWaAP
0.525zdecimovať2169 SGWaAP
0.541pozabíjať7330 SGWaAP
0.549zabiť300086 SGWaAP
0.549vymrieť7909 SGWaAP
0.552skántriť1161 SGWaAP
0.556zlikvidovať66459 SGWaAP
0.557znivočiť895 SGWaAP
0.558kolonizovať3787 SGWaAP
0.560vykoreniť3457 SGWaAP
0.564kynožiť565 SGWaAP
0.587osídliť4216 SGWaAP
0.596vykapať1034 SGWaAP