Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vyhranenosť698 SGWaAP
0.510diferencovanosť1198 SGWaAP
0.511štruktúrovanosť490 SGWaAP
0.542heterogénnosť731 SGWaAP
0.547tendenčnosť900 SGWaAP
0.549kritickosť1954 SGWaAP
0.549vyhranená3659 SGWaAP
0.550názorová8979 SGWaAP
0.557ambivalentnosť741 SGWaAP
0.563zakotvenosť493 SGWaAP
0.566fragmentárnosť616 SGWaAP
0.566individuálnosť1185 SGWaAP
0.567subjektívnosť1374 SGWaAP
0.575objavnosť498 SGWaAP
0.580koncepčnosť848 SGWaAP
0.582nekonvenčnosť889 SGWaAP
0.582pragmatickosť490 SGWaAP
0.583invenčnosť1106 SGWaAP
0.585rozhľadenosť1630 SGWaAP
0.586nesúrodosť690 SGWaAP
0.588umeleckosť863 SGWaAP
0.589svojskosť518 SGWaAP