Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vyhnanstvo10794 SGWaAP
0.492exil17013 SGWaAP
0.493vyhnanec4881 SGWaAP
0.527väzenie177892 SGWaAP
0.547žalár10410 SGWaAP
0.560uväznenie6731 SGWaAP
0.596gulag8004 SGWaAP
0.596zajatie37248 SGWaAP
0.609internácia1287 SGWaAP
0.612peklo123918 SGWaAP
0.620láger4298 SGWaAP
0.623galeje2296 SGWaAP
0.629emigrovať19070 SGWaAP
0.630popravisko4264 SGWaAP
0.636trestanecký609 SGWaAP
0.641internačný_tábor1042 SGWaAP
0.650zajatecký_tábor3127 SGWaAP
0.652deportovať5456 SGWaAP