Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vyhnanec4881 SGWaAP
0.419vydedenec2678 SGWaAP
0.493vyhnanstvo10794 SGWaAP
0.493exulant1988 SGWaAP
0.497emigrant16551 SGWaAP
0.516tulák12025 SGWaAP
0.531zajatec24281 SGWaAP
0.537trestanec6206 SGWaAP
0.545dezertér2212 SGWaAP
0.559štvanec1871 SGWaAP
0.562galejník809 SGWaAP
0.562kočovník4068 SGWaAP
0.564vysťahovalec4080 SGWaAP
0.580stroskotanec5740 SGWaAP
0.582vyvrheľ3403 SGWaAP
0.584nevoľník3117 SGWaAP
0.586prenasledovaný20156 SGWaAP
0.594zatratenec790 SGWaAP
0.598hrdlorez2231 SGWaAP
0.600rebelant2049 SGWaAP
0.613otrokár4337 SGWaAP
0.613burič2805 SGWaAP
0.615zajatý9798 SGWaAP
0.616zradca21291 SGWaAP