Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vyhnať55349 SGWaAP
0.422vyháňať18358 SGWaAP
0.478nevyhnať3229 SGWaAP
0.487utiecť93765 SGWaAP
0.489vypudiť4031 SGWaAP
0.508vyštvať2044 SGWaAP
0.553odvliecť11424 SGWaAP
0.560vyduriť999 SGWaAP
0.574odohnať11942 SGWaAP
0.576vykynožiť2104 SGWaAP
0.577zutekať5517 SGWaAP
0.590vyhodiť125441 SGWaAP
0.590vyrvať2313 SGWaAP
0.598vyviesť51244 SGWaAP
0.604vykopnúť10609 SGWaAP
0.606zdrhnúť7288 SGWaAP
0.614zahnať35542 SGWaAP
0.620vyplieniť3979 SGWaAP
0.626poutekať564 SGWaAP
0.629vyničiť699 SGWaAP
0.630pozabíjať7330 SGWaAP
0.630vysťahovať17673 SGWaAP
0.634nahnať9043 SGWaAP