Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vyhladzovacia701 SGWaAP
0.501vyhladzovací863 SGWaAP
0.543vyhladzovanie3517 SGWaAP
0.622genocídna429 SGWaAP
0.663etnická_čistka3081 SGWaAP
0.700genocída23098 SGWaAP
0.700nacista32919 SGWaAP
0.704pogrom4103 SGWaAP
0.705imperialistická2821 SGWaAP
0.709okupačná5266 SGWaAP
0.714represálie4171 SGWaAP
0.714oslobodzovacia1027 SGWaAP
0.716dobyvačná1137 SGWaAP
0.720teror23806 SGWaAP
0.723hrôzovláda742 SGWaAP
0.725vojna656840 SGWaAP
0.726ukrutnosť3641 SGWaAP
0.727zločinná1877 SGWaAP
0.729represívna2747 SGWaAP
0.730propagandistická4384 SGWaAP
0.732sabotážna424 SGWaAP