Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vyhladzovací_tábor3205 SGWaAP
0.142koncentračný_tábor32362 SGWaAP
0.221Osvienčim17526 SGWaAP
0.224nacistický_koncentračný1672 SGWaAP
0.335koncentrák6007 SGWaAP
0.403plynová_komora5315 SGWaAP
0.442zajatecký_tábor3127 SGWaAP
0.450láger4298 SGWaAP
0.464gulag8004 SGWaAP
0.467deportácia13952 SGWaAP
0.467osvienčimský639 SGWaAP
0.487deportácia_Žid1893 SGWaAP
0.488internačný_tábor1042 SGWaAP
0.500varšavské_geto683 SGWaAP
0.505nacistický14728 SGWaAP
0.507nacista32919 SGWaAP
0.531dobytčí_vagón685 SGWaAP
0.560holokaust40944 SGWaAP
0.563Žid151777 SGWaAP
0.563okupované3688 SGWaAP
0.566židovské_obyvateľstvo3050 SGWaAP
0.566deportovať5456 SGWaAP
0.569esesák3260 SGWaAP
0.572Protektorát1361 SGWaAP
0.572židovské_geto688 SGWaAP
0.574nacistické3644 SGWaAP
0.575vojnový_zajatec4165 SGWaAP
0.579nacistické_Nemecko8112 SGWaAP