Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vydedenec2678 SGWaAP
0.300vyvrheľ3403 SGWaAP
0.419vyhnanec4881 SGWaAP
0.554tulák12025 SGWaAP
0.562čudák8789 SGWaAP
0.576odľud1038 SGWaAP
0.583samotár8057 SGWaAP
0.590malomeštiak1323 SGWaAP
0.591antihrdina1662 SGWaAP
0.594štvanec1871 SGWaAP
0.595stroskotanec5740 SGWaAP
0.603zatratenec790 SGWaAP
0.611zlosyn2750 SGWaAP
0.621excentrik678 SGWaAP
0.625zatrpknutý3853 SGWaAP
0.626otrokár4337 SGWaAP
0.628mrzák4143 SGWaAP
0.629tyran14479 SGWaAP
0.632trestanec6206 SGWaAP
0.633kriminálnik12682 SGWaAP