Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vydavateľstvo_Kalligram1112 SGWaAP
0.414vydavateľstvo_Slovart4632 SGWaAP
0.424Kalligram4041 SGWaAP
0.472Literárny_informačné1069 SGWaAP
0.478LIC2076 SGWaAP
0.489literárne_informačné2707 SGWaAP
0.506Lajos_Grendel789 SGWaAP
0.509Adam_Bžoch579 SGWaAP
0.531vydavateľstvo165695 SGWaAP
0.537Vydavateľstvo_Matica1395 SGWaAP
0.538Artforum5101 SGWaAP
0.539nakladateľstvo9638 SGWaAP
0.539vydavateľstvo_Ikar7166 SGWaAP
0.540edične549 SGWaAP
0.565Ján_Štrasser3248 SGWaAP
0.566Romboid1759 SGWaAP
0.567KK_Bagala1191 SGWaAP