Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vydavateľstvo165695 SGWaAP
0.237nakladateľstvo9638 SGWaAP
0.422Vydavateľstvo9145 SGWaAP
0.438vydavateľstvo_Slovart4632 SGWaAP
0.459vydavateľ78424 SGWaAP
0.502vydavateľstvo_Ikar7166 SGWaAP
0.505vydavateľské2456 SGWaAP
0.531vydavateľstvo_Kalligram1112 SGWaAP
0.542Slovart6551 SGWaAP
0.555vydavateľský5770 SGWaAP
0.557knižné7614 SGWaAP
0.562kníhkupectvo40433 SGWaAP
0.563periodikum38863 SGWaAP
0.570vydavateľstvo_Fragment654 SGWaAP
0.573Perfektum1420 SGWaAP
0.576Artforum5101 SGWaAP
0.578knižné_vydanie3391 SGWaAP
0.582Ikar9889 SGWaAP