Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vydavateľský5770 SGWaAP
0.548vydavateľská10258 SGWaAP
0.555vydavateľstvo165695 SGWaAP
0.568vydavateľ78424 SGWaAP
0.580knižný41800 SGWaAP
0.582edičný5274 SGWaAP
0.611mediálny68573 SGWaAP
0.614prekladateľský3215 SGWaAP
0.617časopisecký1523 SGWaAP
0.617literárny115752 SGWaAP
0.624axel_Springer926 SGWaAP
0.628publikačný3909 SGWaAP
0.645vydavateľské2456 SGWaAP
0.648nakladateľstvo9638 SGWaAP
0.653encyklopedický2294 SGWaAP
0.660spisovateľský3648 SGWaAP
0.665nakladateľ1788 SGWaAP
0.671Axel_Springer917 SGWaAP
0.673autorský42695 SGWaAP
0.674knižné7614 SGWaAP
0.675samizdatový837 SGWaAP