Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vydavateľ78424 SGWaAP
0.420nakladateľ1788 SGWaAP
0.459vydavateľstvo165695 SGWaAP
0.479kníhkupec5191 SGWaAP
0.568vydavateľský5770 SGWaAP
0.588nakladateľstvo9638 SGWaAP
0.599Vydavateľ3606 SGWaAP
0.605redaktor146428 SGWaAP
0.620šéfredaktor48711 SGWaAP
0.621zostavovateľ9096 SGWaAP
0.622spisovateľ245744 SGWaAP
0.627autor1183801 SGWaAP
0.630vydavateľská10258 SGWaAP
0.637tlačiar4018 SGWaAP
0.638prekladateľ51374 SGWaAP
0.646Vydavateľstvo9145 SGWaAP
0.649recenzent13270 SGWaAP
0.650vydavateľ_periodická1266 SGWaAP
0.650vydavateľské2456 SGWaAP
0.658periodikum38863 SGWaAP
0.660tiráž2221 SGWaAP