Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vydané45601 SGWaAP
0.304vydaný78402 SGWaAP
0.448vydaná63224 SGWaAP
0.558schválené27504 SGWaAP
0.559udelené16414 SGWaAP
0.571právoplatné22622 SGWaAP
0.575vydanie390457 SGWaAP
0.588predložené9212 SGWaAP
0.597vydané_právoplatné1014 SGWaAP
0.602nadobudnúť_právoplatnosť6940 SGWaAP
0.605zrušené18106 SGWaAP
0.614povolenie243282 SGWaAP
0.621doručené15696 SGWaAP
0.622uverejnené10302 SGWaAP
0.624kolaudačné_rozhodnutie6297 SGWaAP
0.631platné60000 SGWaAP
0.636schválená68945 SGWaAP
0.643záväzné22907 SGWaAP
0.649osvedčenie66451 SGWaAP
0.652vydané_stavebné3386 SGWaAP
0.661Vydanie644 SGWaAP
0.663vydať645568 SGWaAP