Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vybudovaná45393 SGWaAP
0.273vybudovaný39286 SGWaAP
0.345budovaná7892 SGWaAP
0.347vybudované17984 SGWaAP
0.417postavená126471 SGWaAP
0.514budovaný7862 SGWaAP
0.549novovybudovaná6835 SGWaAP
0.554vybudovať220245 SGWaAP
0.558situovaná27005 SGWaAP
0.578dobudovať11719 SGWaAP
0.605postavený180005 SGWaAP
0.609zriadená41733 SGWaAP
0.612vybudovanie114781 SGWaAP
0.619budované2766 SGWaAP