Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vybavenosť22648 SGWaAP
0.432občianska_vybavenosť35832 SGWaAP
0.510technické_vybavenie21333 SGWaAP
0.540infraštruktúra177534 SGWaAP
0.571dostupnosť145331 SGWaAP
0.615vybavenie281236 SGWaAP
0.630dopravné_napojenie2863 SGWaAP
0.641materiálne_vybavenie3783 SGWaAP
0.649športovisko30552 SGWaAP
0.667dobudovanie20818 SGWaAP
0.668dochádzková_vzdialenosť666 SGWaAP
0.668bezbariérový_prístup6809 SGWaAP
0.679ubytovacia_kapacita9614 SGWaAP
0.683interiérové_vybavenie1554 SGWaAP
0.689materiálno6164 SGWaAP
0.691obytná56021 SGWaAP