Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vyčlenená13186 SGWaAP
0.183vyčlenený21916 SGWaAP
0.325vyčlenené2649 SGWaAP
0.411vyčleniť51393 SGWaAP
0.544účelovo_viazaný1701 SGWaAP
0.605vyčlenenie7782 SGWaAP
0.637rozpočtovať1691 SGWaAP
0.640vyčleňovať7086 SGWaAP
0.640kapitálový_výdavok11120 SGWaAP
0.654spolufinancovanie19144 SGWaAP
0.665financovaná22456 SGWaAP
0.667spolufinancovať4859 SGWaAP
0.675nevyčleniť1032 SGWaAP
0.680vyhradená21107 SGWaAP
0.683zriadená41733 SGWaAP
0.685alokácia10131 SGWaAP
0.693financovaný33993 SGWaAP