Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vyústiť48470 SGWaAP
0.502vyúsťovať7436 SGWaAP
0.530prerásť26913 SGWaAP
0.597viesť1521105 SGWaAP
0.611zapríčiniť41547 SGWaAP
0.620vyvrcholiť62302 SGWaAP
0.629nevyústiť825 SGWaAP
0.673pretaviť22264 SGWaAP
0.683vyvolať251725 SGWaAP
0.687predznamenať5513 SGWaAP
0.688dôjsť732292 SGWaAP
0.692spôsobiť531769 SGWaAP
0.709následkom47876 SGWaAP
0.712dôsledok652177 SGWaAP
0.723dochádzať325472 SGWaAP
0.727pridružiť9015 SGWaAP
0.728eskalovať3238 SGWaAP
0.733predznamenávať5544 SGWaAP
0.737nastať379955 SGWaAP
0.740upadnúť38757 SGWaAP
0.742vyvolávať173925 SGWaAP