Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vyúsťovať7436 SGWaAP
0.304ústiť10939 SGWaAP
0.499vyústenie12943 SGWaAP
0.502vyústiť48470 SGWaAP
0.653privádzať47644 SGWaAP
0.676prerastať9135 SGWaAP
0.683rozvetvovať2262 SGWaAP
0.685vtekať2735 SGWaAP
0.690vstupovať145415 SGWaAP
0.693ústie28273 SGWaAP
0.698dovádzať969 SGWaAP
0.701prameniť34205 SGWaAP
0.715vháňať3932 SGWaAP
0.717zužovať18157 SGWaAP
0.718dochádzať325472 SGWaAP
0.725viesť1521105 SGWaAP
0.736zapríčiňovať13084 SGWaAP