Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vtrhnúť24780 SGWaAP
0.234vpadnúť7202 SGWaAP
0.385vpochodovať1517 SGWaAP
0.524vrútiť3911 SGWaAP
0.525odvliecť11424 SGWaAP
0.542obkľúčiť8707 SGWaAP
0.543vkročiť21766 SGWaAP
0.567vbehnúť22441 SGWaAP
0.568nevtrhnúť411 SGWaAP
0.570zmasakrovať2481 SGWaAP
0.582vpáliť3232 SGWaAP
0.589vniknúť28337 SGWaAP
0.595vletieť11818 SGWaAP
0.617vojsť204683 SGWaAP
0.619zajať17353 SGWaAP
0.621zaútočiť83461 SGWaAP
0.621vovaliť1288 SGWaAP
0.636vyrabovať3368 SGWaAP
0.645vyplieniť3979 SGWaAP
0.648utiecť93765 SGWaAP
0.648zastreliť53889 SGWaAP
0.649zavliecť2592 SGWaAP
0.653dovaliť3311 SGWaAP