Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vtedajšie_Československo3497 SGWaAP
0.176bývalé_Československo11232 SGWaAP
0.286Československo117408 SGWaAP
0.375socialistické_Československo2007 SGWaAP
0.460ČSSR34407 SGWaAP
0.472bývalá_NDR2132 SGWaAP
0.482komunistické_Československo1184 SGWaAP
0.484sovietsky_zväz56902 SGWaAP
0.485východný_blok8173 SGWaAP
0.511ČSR39747 SGWaAP
0.543NDR13966 SGWaAP
0.550bývalé_ZSSR2579 SGWaAP
0.566ZSSR57329 SGWaAP
0.569predmníchovská1112 SGWaAP
0.575československá82331 SGWaAP
0.584československý50210 SGWaAP
0.585šesťdesiaty_ôsmy1347 SGWaAP
0.592povojnové9881 SGWaAP
0.596podkarpatská_Rus5969 SGWaAP
0.605Juhoslávia39201 SGWaAP
0.607medzivojnové_obdobie9416 SGWaAP
0.608Protektorát1361 SGWaAP
0.611Čechy156868 SGWaAP
0.615nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.615československé11704 SGWaAP
0.616vojsko_Varšavský2500 SGWaAP
0.620predvojnové2177 SGWaAP
0.623ČSFR12001 SGWaAP
0.627povojnový12103 SGWaAP
0.630Pražský_jar3653 SGWaAP
0.632komunistický_režim23926 SGWaAP
0.635obrodný_proces1904 SGWaAP
0.640varšavská_zmluva3232 SGWaAP
0.643cárske_Rusko2512 SGWaAP
0.644okupácia_Československo2703 SGWaAP