Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vtedajšie20739 SGWaAP
0.431niekdajšie9642 SGWaAP
0.465terajšie18788 SGWaAP
0.492bývalé50219 SGWaAP
0.509dovtedajšie2412 SGWaAP
0.521tamojšie16249 SGWaAP
0.562dnešné147410 SGWaAP
0.563voľakedajšie415 SGWaAP
0.565komunistické8142 SGWaAP
0.577súdobé850 SGWaAP
0.582tunajšie10797 SGWaAP
0.586predrevolučné472 SGWaAP
0.587uhorské7705 SGWaAP
0.589vtedajšia65673 SGWaAP
0.590československé11704 SGWaAP
0.596západoeurópske1185 SGWaAP
0.604predvojnové2177 SGWaAP
0.610sovietske11844 SGWaAP
0.611povojnové9881 SGWaAP
0.615vtedajší115636 SGWaAP
0.628maďarské41866 SGWaAP
0.629nemecké65522 SGWaAP
0.632provinčné2308 SGWaAP
0.637boľševické1337 SGWaAP
0.637krajinské1342 SGWaAP