Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vresovisko1716 SGWaAP
0.451krovinatá623 SGWaAP
0.486vres2846 SGWaAP
0.493skalka16826 SGWaAP
0.496listnatý_les3210 SGWaAP
0.503ihličnatý_les3460 SGWaAP
0.506rašelinisko5513 SGWaAP
0.509rododendron2808 SGWaAP
0.513tienistý1552 SGWaAP
0.513podrast2698 SGWaAP
0.516lúka145766 SGWaAP
0.518močarisko3403 SGWaAP
0.534močaristá1455 SGWaAP
0.537trávnatá6351 SGWaAP
0.543bukový_les2421 SGWaAP
0.546lesnaté577 SGWaAP
0.547skalnaté2486 SGWaAP
0.550pasienok17168 SGWaAP
0.552kvetinový_záhon5394 SGWaAP
0.553suchomilná811 SGWaAP
0.554polopúšť1310 SGWaAP
0.554lúčne1356 SGWaAP