Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vresk2389 SGWaAP
0.341lomoz3148 SGWaAP
0.345hurhaj4354 SGWaAP
0.350krik52864 SGWaAP
0.394škrek2570 SGWaAP
0.395huriavk1382 SGWaAP
0.409rachot12878 SGWaAP
0.418hrmot5736 SGWaAP
0.419škrekot2066 SGWaAP
0.423rámus2504 SGWaAP
0.428buchot6565 SGWaAP
0.430výkrik54996 SGWaAP
0.431ohlušujúci3324 SGWaAP
0.434dupot5586 SGWaAP
0.443treskot1330 SGWaAP
0.449ryk839 SGWaAP
0.450rehot4785 SGWaAP
0.451nárek12654 SGWaAP
0.453výskot1121 SGWaAP
0.454chichot2914 SGWaAP
0.466brechot3416 SGWaAP
0.469kvílenie4001 SGWaAP
0.474hurónsky873 SGWaAP