Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vrchovina7363 SGWaAP
0.208hornatina1237 SGWaAP
0.239predhorie3018 SGWaAP
0.278pahorkatina8841 SGWaAP
0.324kotlina28177 SGWaAP
0.332pohorie69337 SGWaAP
0.346Slanský_vrch2282 SGWaAP
0.351krupinská_planina619 SGWaAP
0.359Krupinský_planina650 SGWaAP
0.362slanský_vrch2679 SGWaAP
0.368planina16841 SGWaAP
0.372levočský_vrch1888 SGWaAP
0.375ondavská_vrchovina498 SGWaAP
0.375pohronský_Inovec899 SGWaAP