Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vrcholný_stredovek1173 SGWaAP
0.268raný_stredovek2183 SGWaAP
0.319novovek7749 SGWaAP
0.334včasný_stredovek1231 SGWaAP
0.373stredovek66150 SGWaAP
0.424raný_novovek1027 SGWaAP
0.451neolit3979 SGWaAP
0.456halštatská1153 SGWaAP
0.482veľkomoravské2959 SGWaAP
0.494veľkomoravská_ríša1802 SGWaAP
0.506eneolit1698 SGWaAP
0.512Veľkomoravský_ríša1877 SGWaAP
0.513renesancia23847 SGWaAP
0.524paleolit2899 SGWaAP
0.528protireformácia1975 SGWaAP
0.532neskorá_gotika711 SGWaAP
0.537slovanské_osídlenie1174 SGWaAP