Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vrcholné11930 SGWaAP
0.520vrcholná15546 SGWaAP
0.562vrcholný20047 SGWaAP
0.619veľkolepé15721 SGWaAP
0.622slávne27902 SGWaAP
0.626monumentálne3984 SGWaAP
0.640priekopnícke1307 SGWaAP
0.642ťažiskové1136 SGWaAP
0.647grandiózne965 SGWaAP
0.654prestížne18500 SGWaAP
0.655majstrovské10250 SGWaAP
0.660skvostné2248 SGWaAP
0.666novodobé5396 SGWaAP
0.673premiérové8936 SGWaAP
0.675vydarené14909 SGWaAP
0.679fenomenálne1379 SGWaAP
0.680legendárne10149 SGWaAP
0.687kultové5910 SGWaAP
0.691význačné1231 SGWaAP
0.691vrcholové5094 SGWaAP
0.699surrealistické873 SGWaAP
0.705prelomové5141 SGWaAP
0.707reprezentačné9261 SGWaAP
0.708svetoznáme5113 SGWaAP
0.710majstrovské_dielo8708 SGWaAP