Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vrchnosť12910 SGWaAP
0.358cirkevná_vrchnosť2255 SGWaAP
0.535svetská_vrchnosť570 SGWaAP
0.537cirkevná_hierarchia2832 SGWaAP
0.556poddaný11979 SGWaAP
0.563poddaný12743 SGWaAP
0.566poddaná2162 SGWaAP
0.567duchovenstvo7189 SGWaAP
0.569šľachta27175 SGWaAP
0.606mocipán3754 SGWaAP
0.615feudál3083 SGWaAP
0.616poddané1252 SGWaAP
0.618zemepán10965 SGWaAP
0.624aristokracia7168 SGWaAP
0.632deputácia1477 SGWaAP
0.635honorácia894 SGWaAP
0.637slúžny3204 SGWaAP
0.638svetská20455 SGWaAP
0.643autorita113256 SGWaAP
0.644hodnostár9043 SGWaAP
0.645chamraď1591 SGWaAP
0.646luza2753 SGWaAP
0.650cenzor5109 SGWaAP
0.652richtár22876 SGWaAP
0.653úradníctvo985 SGWaAP
0.656apoštolská_stolica1836 SGWaAP
0.658cirkev670610 SGWaAP
0.660zberba5245 SGWaAP
0.661klérus7579 SGWaAP
0.662samovláda809 SGWaAP
0.665zlovôľa932 SGWaAP
0.666cirkevník3173 SGWaAP
0.667mocnár1810 SGWaAP
0.667spupnosť1331 SGWaAP
0.669pospolitý_ľud3361 SGWaAP
0.674protiviť6877 SGWaAP
0.677dietky8609 SGWaAP
0.678superintendent2959 SGWaAP
0.679stoličná2009 SGWaAP
0.680bedač1000 SGWaAP
0.680čvarga2483 SGWaAP